Geschlossene Gesellschaft
An folgenden Tag haben wir geschlossene Gesellschaften:


  • Samstag 27. August 2022 ab 14.30 Uhr

  • Samstag 3. September 2022 ab 17.00 Uhr

  • Samstag 10. September 2022 ab 16.00 Uhr

  • Samstag 17. September 2022 ab 16.00 Uhr


Danke für euer Verständnis!